ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหญ้าแห้งและเวชภัณฑ์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมที่ อ.เสนา

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมมอบหญ้าแห้งและเวชภัณฑ์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 5 ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม