อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม

น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และทำนาหญ้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา