กรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์ จำนวน 320 ชุด หญ้าแห้งอาหารสัตว์ 11,200 กิโลกรัม โดย ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ วัดโรงนา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม