นายโอภาส ทองยงค์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ในโอกาสลาไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายโอภาส ทองยงค์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ ในโอกาสลาไปดำรงตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ ร่วมแสดงความยินดี ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด


ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม