อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปีพุทธศักราช 2559

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยมีข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     อ่านรายละเอียด


ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม