กัมพูชาเข้าศึกษาดูงานฟาร์มสุกรส่งออกของไทย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ให้การต้อนรับ Mr.Tep Bengthy Vice Chief of Animal Health Office Department of Animal Health and Production (DAHP) ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าหารือและศึกษาดูงานฟาร์มสุกรในประเทศไทยที่ส่งออกไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที 21-25 พฤศจิกายน 2559 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล  :   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม