นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2560

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม