25591213 3

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการอภิปราย เรื่อง “จะสืบสานอาชีพพระราชทาน : การเลี้ยงโคนม” และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรผู้เลี้ยงโคนมและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในภาคเหนือ ที่พัฒนาการเลี้ยงโคนมได้ผลผลิตน้ำนมคุณภาพสูง วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์