25591213 6

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่รัฐ โดยกำหนดทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 15.00-16.30 น. ให้เป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการเพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน และขอเชิญชวน ประชาชน หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียงกัน อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์