25591229 1


วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลาประมาณ 13.30 น. น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้สารแร่งเนื้อแดงในโคขุน โดยมี น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมร่วม ณ ห้องประชุมกองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์