25600111 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 และพิธีเปิดป้ายอาคารหลังใหม่ พร้อมกล่าวอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ วันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์