25600113 5

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก บมจ.เจิญโภคภัณฑ์ (CP และ CPF) เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า มี ข้าวผัดกระเพราไก่ 1,300 แพ็ค ข้าวห่อใบบัว 2,000 แพ็ค ไข่สมุนไพร 4,000 ฟอง น้ำดื่ม 20,000 ขวด วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ ซึ่งทางกรมปศุสัตว์จะได้นำไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์