25600113 6

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก บ.แหลมทอง เป็นเงิน 1,000,000 บาท วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ ซึ่งทางกรมปศุสัตว์จะได้นำไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป       อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์