25600123 3

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับทราบรายงานสถานการณ์ความเดือนร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย โดยนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 รายงานแนวทางความช่วยเหลือด้านสุขภาพสัตว์ เสบียงสัตว์ และแผนการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ รวมทั้งการป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรได้รับผลกระทบโดยตรง 33,870 ราย ปศุสัตว์ 1,108,048 ตัว พร้อมช่วยเหลือด้านเสบียงสัตว์กว่า 281,830 กก. (14,091 ฟ่อน) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 9