25600125 2

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ท่านวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการของกรมปศุสัตว์ โดยมีท่านปศุสัตว์เขต 5 ท่านธีระ อนันต์วรปัญญา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เข 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5