25600207 5

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานปล่อยรถไฟขบวนพิเศษขนย้ายเสบียงสัตว์พระราชทานภายใต้โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการลำเลียงและขนย้ายเสบียงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ สถานีรถไฟปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม