25600207 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ในงานประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่       อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5