25600215 1

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งในการนี้ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับฟังสรุปผลการสัมมนาและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของส่วนภูมิภาค พร้อมเป็นประธานปิดการประชุม โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขต 5 และ 6 เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม