25600217 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายสัตวแพทย์ ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ "ซักซ้อมแผนการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย และบทบาทของหน่วย DHHU กับการแก้ไขปัญหา Total solid" ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเขื่อนอุบลรัตน์ วารีวัลเลย์ จ.ขอนแก่น. โดยมี น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 และหัวหน้าส่วนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ       อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4