25600217 5

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมการสั่งใช้ยาในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ” เพื่อให้สัตวแพทย์ที่ควบคุมการสั่งใช้ยาในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีความรู้และสามารถสั่งใช้ยาผสมในอาหารสัตว์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมฯ โดยมี นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม