25600306 2

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสกกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุม วันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรแลพสหกรณ์ อ่านรายละเอียด