25600309 1

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 น.สพ.ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ และนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐ - สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  

1.อ่านรายละเอียด

2.อ่านรายละเอียด