25600324 4

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 วันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องรับรอง กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด

ที่มาข่าว: สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์