25600327 4

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการอบรมและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับราชการ ครั้งที่ 2 (UIS Pre-professional) สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี ผอ.กกจ. และผู้แทนจาก สคบ. /สทป. /สสช. /กสก. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ วันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด