25600404 1
 
วันที่ 31  มีนาคม 2560  เวลา 13.30 น. นายอภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามงานนโยบายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 ข้อ ตามกระดาษยก A4 โดยมีนายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4  พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมฯ  ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   อ่านรายละเอียด