25600404 3
 
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ ๔  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ ๔ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  อ่านรายละเอียด