25600404 2
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาการกรมปศุสัตว์ครั้งที่ 1/2560  โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุม ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด
ที่มาข่าว : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์