25600412 2

กรมปศุสัตว์ประชุมคณะทำงานเตรียมพร้อมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 สำหรับองค์กรเกษตรกร(สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน) ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ รายละเอียดคลิก

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก 11 เม.ย. 60)