กรมปศุสัตว์จัดพิธีรดน้ำขอพรสงกรานต์ ปี 2560

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2560 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม