25600426 1
 
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด