25600508 1
 
นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Dr.Pham Van Dong อธิบดีกรมสุขภาพสัตว์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Deparment of Animal Health : DAH) พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการผลิตวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย FMD ของประเทศไทย ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด