25600511 2

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ ๗๕ ปี วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยพร่ฯ(4/5/60)