25600522 2
 
นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาการทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา  อ่านรายละเอียด