25600606 2

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ,Dr. Kenichi Sakamoto อธิบดีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติญี่ปุ่น Director General,Japan-National Institute of Animal Health (J-NIAH),นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และ Dr. Tsukasa Nagamine, Vice President,The National Agriculture and Food ResearchOrganization (NARO) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Understanding(MOU)ระหว่างสถาบัญสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ไทย ญี่ปุ่น และร่วมสัมนาวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ฯ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ บางเขน กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 6 มิ.ย. 2560)