รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ” รุ่นที่ 1

นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ”  รุ่นที่ 1  เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดช่องโหว่ และภัยจากคอมพิวเตอร์  อันส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยมีนายชัยวัฒน์  โยธคล  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กล่าวรายงาน ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์(ห้อง406) ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มาของข้อมูล