25600619 1

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล ให้การต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายทศพร ศรีศักดิ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกร การขับเคลื่อนการดำเนินงาน  อ่านรายละเอียด