25600621 1

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง องค์กรแห่งนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 16 -18 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงาน โดยมี นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นางสาวจิราพร พฤกษศรี หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ จากสำนักกฎหมาย กลุ่มตรวจสอบภายใน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจากนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรม ที วินเทจ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์