25600626 1

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 และหัวหน้าส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  อ่านรายละเอียด