25600626 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดประชุมการฝึกอบรมหลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์” ประเภทสัตว์ปีก รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี  อ่านรายละเอียด