25600627 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย พร้อมคณะผู้แทนด้านอุตสาหกรรมโคเนื้อออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อระหว่างประเทศไทย และออสเตรเลีย ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด