25600628 1

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานรับมอบ โรงงานแปรรูปนม โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี จาก นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ โดยโรงนมดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 และพร้อมใช้งานแล้ว กรมปศุสัตว์จึงส่งมอบ ให้อยู่ในการดูแลของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาต่อไป  อ่านรายละเอียด