25600728 1

วันที่28ก.ค.2560 เวลา15.00น. นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของจังหวัดลพบุรี ปศุสัตว์ ปภ. ด่านกักกันสัตว์ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมลำสนธิ มูลนิธิ จิตอาสา ร่วมช่วยเหลือ กลุ่มโคนมในพื้นที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยอพยพโค จัดหานำ้สะอาด หญ้าแห้ง แร่ธาตุและวิตามินบำรุงสุขภาพให้แก่โคนม ตลอดจนจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาโคนมที่เจ็บป่วยด้วย อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา