25600801 2
เจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง  (Ministry of Agricultural Forestry And Fisheries ; MAFF) ของประเทศญี่ปุ่น  เข้าเยี่ยมคารวะ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในโอกาสที่มาทำการตรวจประเมิน และรับรองโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560  อ่านรายละเอียด