25600805 1

นายสัตวแพทย์อภัย   สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมบรรจุถุงยังชีพสัตว์ จำนวน  2,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน และสัตว์เลี้ยงที่ประสบอุทกภัย โดยในแต่ละถุงประกอบด้วย ข้าวเปลือกสำหรับสัตว์ปีก 1.5  กิโลกรัม  อาหารสุนัข  1.5 กิโลกรัม  ยาถ่ายพยาธิ  วิตามิน   แร่ธาตุก้อนสำหรับโค กระบือ ฯลฯ  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพของสัตว์เลี้ยง  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 5 ส.ค. 60