25600807 2
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง” (IDP) โดยมี นายเศรษฐเกียรติ  กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม กล่าวรายงาน วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด