25600810 1

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผอ.สพส รับมอบ เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 บริษัท ดังนี้ 1 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท 2 บริษัท เกษมชัยฟู้ด (สำนักงานใหญ่ )จำกัด บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท 3 บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ   อ่านรายละเอียด