25600810 2
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)TFG บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด