25600810 3

นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรี รัชกาลที่ ๙ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑๕ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมมอบโล่นักสัตวบาลดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย โดยมีนายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมเสวนา วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด