25600821 1

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างช่องทางการตลาดไก่งวง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านรายละเอียด