25600830 1

คณะเจ้าหน้าที่ Department of Veterinary Services(DVS) และ Department of Islamic Development Malaysia(JAKIM) ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในโอกาสมาตรวจต่ออายุการรับรองโรงงานในประเทศไทย สำหรับการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์ปีกไปยังประเทศมาเลเซีย วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด